Det var så det började

Vävskedstillverkning har gamla anor hos oss "Lundinare". Det började på 1890-talet i Oxberg, Dalarna. Vår farfarsfar Hjerp Lars Larsson var med och tillverkade vävskedar i de första mekaniska vävskedsmaskinerna.

Hans son Anders Lundin flyttade 1913 till Borås, med fru och fyra barn, bl.a. vår far Albin Lundin. I Borås fanns den stora textilindustrin, så det fanns mycket jobb för en vävskedsmakare. Företaget som han var delägare i var Borås Mekaniska Vävskedsfabrik.

1931 startade han eget och Lundins Vävskedsfabrik var ett faktum. Vid hans död 1946, så övertog sönerna Albin, Ingvar och Olof driften. 1949 flyttade man till Gånghester.

1975 övertog Albins söner Tommy och Jan tillverkningen och 1981 flyttades företaget till de nuvarande lokalerna i Dalsjöfors. Där arbetar nu den 5:e generationen vävskedstillverkare. Senaste tillskottet är Jans son Mathias. Nu har vi varit med under tre sekler. Hela tiden har vi tillverkat vävskedar för industrin och hemvävning.

Idag gör vi vävskedar till många svenska återförsäljare och via postorder. Sedan början av åttiotalet har vi stor export av framförallt rostfria vävskedar. Vi tillverkar också vävspännare av metall, som också säljs bra bl.a. i USA.